Košík

Zásady ochrany osobních údajů

Zpracovatel údajů

Webové stránky https://myonlycompany.cz provozuje společnost:

MY ONLY COMPANY s.r.o.
Farkašova 1661/3,
198 00 Praha 9 Kyje
IČ: 08294551
DIČ: CZ08294551
Spisová značka C 316118 vedená u Městského soudu v Praze.

(Dále jen Zpracovatel údajů.)

Vaše postavení vůči Zpracovateli údajů

Informace se týkají zpracování vašich osobních údajů, jakožto zákazníků, zájemců o naše zboží a služby a návštěvníků námi provozovaných webových stránek, a to vždy v rozsahu osobních údajů odpovídajícím vašemu postavení vůči nám.

Veškeré osobní údaje zpracováváme v souladu s právními předpisy.

Kontaktní formuláře

Na našem webu používáme kontaktní formuláře, pomocí který získáme tyto údaje:

 • email,
 • jméno,
 • příjmení.

Tyto údaje využíváme k následujícím účelům:

 1. Komunikace se zákazníkem, zájemcem o naše zboží a služby či návštěvníkem webu.
 2. Upozornění na prodej nového produktu a poskytnutí slevy a/nebo dopravy zdarma při objednávce tohoto produktu.
 3. Příležitostné informování o novinkách na našem webu (newsletter).

Veškeré zmíněné kontaktní údaje nám poskytujete dobrovolně při prvotní komunikaci s naší společností.

Osobní údaje uchováváme na dobu neurčitou.

Odhlášení z odběru newsletteru lze provést kliknutím na odkaz v patičce v daném newsletteru; vymazání Vašeho emailu z naší databáze lze též docílit napsáním emailu na info@myonlycompany.cz s žádostí o výmaz.

Osobní údaje na eshopu

Jaké údaje sbíráme

V případě nákupu zboží na našem eshopu zpracováváme osobní údaje v rozsahu:

 • jméno, příjmení, adresa bydliště, adresa pro doručení zboží, e-mailová adresa, telefonický kontakt, údaje o zakoupeném zboží a jeho ceně.

Pokud jste právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou, zpracováváme také údaje o vaší obchodní firmě:

 • název firmy, IČ, DIČ, adrese sídla nebo místě podnikání, fakturační adrese a identifikační údaje kontaktní osoby.

V případě, že od kupní smlouvy odstoupíte, budeme zpracovávat také:

 • číslo vašeho bankovního účtu, které nám pro účely vypořádání našich vzájemných závazků sdělíte.

Zpracování těchto osobních údajů je nezbytným předpokladem pro splnění smlouvy a jedná se tak o zpracování, které nevyžaduje váš souhlas.

Vaše údaje zpracováváme za účelem realizace uzavřené kupní smlouvy, dodání objednaného zboží, reklamace a také za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů. Data uchováváme po dobu nutnou k naplnění podstaty smluvního vztahu a následnou reklamační lhůtu.

Předávání osobních údajů třetím stranám

Vaše osobní údaje neposkytujeme třetím stranám. Výjimkou jsou společnosti zajišťující pro nás distribuci a dopravu zboží (logistické společnosti, sklad).

Doručení zboží

Pokud budeme objednané zboží doručovat na adresu uvedenou v objednávce, poskytneme vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, telefonický kontakt a adresu pro doručení zboží také příslušnému přepravci a do skladiště zboží.

Vaše práva na ochranu osobních údajů

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte následující práva:

 • Právo na přístup k osobním údajům na vyžádání.
 • Právo na opravu zpracovávaných osobních údajů.
 • Právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů, pokud neexistuje nějaká objektivní povinnost údaje dále uchovávat (např. vedení účetnictví). V takovém případě dojde k výmazu jen těch osobních údajů, které nejsou již nadále potřebné pro původní účely zpracování.
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů.
 • Právo na přenositelnost osobních údajů.
 • Právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud je souhlas právním základem pro příslušné zpracování osobních údajů.
 • Právo vznést námitku.

Cookies

Používáme cookies pro rychlejší a jednodušší práci s webovými stránkami. Cookies používáme pro rychlejší opětovné načtení stránky. Tato cookies nepracují s žádnými osobními údaji. Sběr cookies můžete vypnout ve Vašem prohlížeči.

Statistika

Zaznamenáváme údaje o Vaší návštěvě pomocí služby Google Analytics. Jedná se především o anonymní demografická data a data o Vašem prohlížeči (věk, jazyk prohlížeče, místo přístupu, apod.). Více informací o sbíraných datech na webu Google Analytics zde.